Skip available courses

Available courses

 • Základy on-line lektorství

  Obsah kurzu

  Krátký kurz představuje základy on-line lektorství z teoretického i praktického hlediska.

  V první kapitole je popsána současná situace a uvedeny jsou typické používané technické prostředky. Následuje stručný rozbor forem a oblastí uplatnění v praxi. Druhá kapitola popisuje charakteristiky on-line výuky ve srovnání s výukou prezenční. Uvedeno je teoretické členění na taktické a strategické doučování a problematika designu pro skupinové učení (e-tivity). Třetí kapitola se zaměřuje na kritické faktory on-line výuky s důrazem na osobu lektora. Popsány jsou požadavky kladené na lektory a klíčové kompetence nezbytné pro vykonávání této role. Kapitolu uzavírá pasáž o doporučených oblastech pro rozvoj lektorské dovednosti. Závěrečná kapitola stručně představuje perspektivy a trendy v oblasti výuky on-line. Zmiňuje autonomní týmy, sociální sítě a Web 2.0 a multi-uživatelská virtuální prostředí.

  Původ kurzu

  Kurz je dílčím výstupem projektu Online lektorství anglického jazyka pro ZŠ, registrační číslo CZ.1.07/1.1.05/04.0027. Projekt byl spolufinancován prostředky EU a rozpočtem ČR.

  logo ESF EU MŠMT OPVK

  Guest access: Úvod do online lektorství